Booking af Kometen

Luk alle
Åbn alle

Du kan booke et arrangement i Kometen 2 år frem, og det betaler sig at være tidligt ude. Booking skal enten foretages på foreningsportalen: http://booking.hvidovre.dk/netinterbook/ (nyt vindue) eller ved at sende en mail til Hvidovre Kommunes Lokalebooking på mailadressen lokale@hvidovre.dk.

Hvis dit arrangement kræver megen opstilling/forberedelse bedes du booke dagen før også. Husk også at booke cafekøkkenet, hvis I skal vaske op bagefter.

Når du booker, skal du oplyse kontaktperson med telefonnummer og E-mail og hvad arrangementet går ud på – foredrag, fest, generalforsamling, musik, boksning eller raketopsendelse. Derudover gerne et slag på tasken om, hvor mange I bliver.

Bookingsystemet er ikke lavet specielt til os, så der er ikke felter specielt til det; men skriv det hvor du vil – bare det står der. Når du har booket, modtager du godkendelse/afslag fra os.

Lån af salen er gratis for anerkendte foreninger i Hvidovre. Men tager man entré til arrangementet, anses det for et kommercielt arrangement og der skal derfor betales normal leje, også selvom arrangøren er en anerkendt forening.

Salen kan også lejes  til kommercielle formål. Ring eller mail for at få et prisoverslag.

Vi vil gerne vide:

  • Hvornår I vil ind i salen og forberede tingene.
  • Hvornår arrangementet starter.
  • Hvornår arrangementet slutter.
  • Hvornår I er helt ude af salen - Hvis I har lavet en egentlig tidsplan, vil vi da gerne have en kopi.
  • Hvad indeholder arrangementet - oplægsholdere, spørgsmål fra salen, levende musik, aktiviteter på gulvet?
  • Hvilken opstilling skal I bruge i salen - Hvor mange stole og borde, hvor meget scene, dansegulv?
  • Hvad behøver I af teknik - mikrofoner, lys, projektor m.v.?

Det er vigtigt, at I giver os god information, så vi kan planlægge de nødvendige forberedelser. Der en del hjælp at hente under siden "Hvordan bruger man salen".

Der skal være 1-2 navngivne personer, der er ansvarlige for at afholde arrangementet. Der skal desuden underskrives en driftsjournal. Der er altid en tekniker til stede under hele arrangementet, og dennes anvisninger skal følges.